Within the scope of export management services, we aim at managing the export of organic agricultural products from a single center, and accordingly, we carry out our operations by establishing an organization specialized in countries identified as potential markets.

Services provided in this field can be listed as follows:

  • Marketing and promotion of organic agricultural products.
  • Establishment of export and import cooperation offices in potential markets.
  • Examination of potential markets and their procurement systems.
  • Evaluation of procurement alternatives and creation of export opportunities.
  • Provision of export / marketing support to companies having exportable organic agricultural products.

İhracat yönetim hizmetleri kapsamında organik tarım ürünlerinin ihracatını tek bir merkezden yönetmeyi hedefliyor ve bu doğrultuda potansiyel pazarlar olarak tanımlanan ülkelerde uzmanlaşmış bir kuruluş kurarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Bu alanda verilen hizmetler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Organik tarım ürünlerinin pazarlanması ve tanıtımı.
  • Potansiyel pazarlarda ihracat ve ithalat işbirliği ofislerinin kurulması.
  • Potansiyel pazarların ve bunların tedarik sistemlerinin incelenmesi.
  • Tedarik alternatiflerinin değerlendirilmesi ve ihracat fırsatlarının yaratılması.
  • İhraç edilebilir organik tarım ürünlerine sahip şirketlere ihracat / pazarlama desteği sağlanması.

All products are suitable 

for all shipping types